Transnarodowy Trójkąt Dobrych Praktyk

Projekt numer 2017-1-PL01-KA202-038660 w ramach Programu Erasmus +, akcja 2: partnerstwa strategiczne, kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) finansowany na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z 2013.12.11, ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.